top of page
  • kaisatk

Resilienssi osana muutoskyvykkyyttä

Resilienssi on keskeistä muutoskyvykkyydessä. Mutta mitä resilienssi on ja miten sitä voi kehittää?

 

Yksilön resilienssi


Yksilötasolla resilienssi on keskeinen taito, joka auttaa ihmisiä selviytymään henkilökohtaisista ja ammatillisista haasteista. Se myös tukee henkilökohtaista kasvua ja kestävyyttä. Resilienssin määrässä on paljon yksilöllistä ja elämäntilanteisiin liittyvää vaihtelua, mutta onneksi se on myös kehittyvä ja kehitettävissä oleva voimavara.


Resilienssin kehittäminen on hyödyllistä stressin, vastoinkäymisten ja haasteiden hallinnassa. Riittävä määrä resilienssiä voi auttaa muuttamaan haasteet mahdollisuuksiksi – tämä ei tietenkään aina ole mahdollista, mutta kertynyt tutkimustieto osoittaa, että on hyödyllistä yrittää löytää positiivisia tai rakentavia tapoja käsitellä elämän vastoinkäymisiä, kuten vakavia sairauksia tai muita kriisejä. Vastoinkäymisten hallinnan lisäksi osa resilienssiä on myös kyky tunnistaa ja käyttää henkilökohtaisia voimavarojaan tehokkaasti sekä kyky kasvaa haasteiden keskellä ja löytää merkitystä vaikeuksista.


Hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen ovat perustana sille, kuinka yksilöt voivat ylläpitää ja kehittää resilienssiään. Jokainen voi pienillä keinoilla kehittää esimerkiksi stressinhallintakykyjään tai taitoaan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi aikataulujen uudelleenmuokkaamista ja hallintaa, rentoutumisharjoitusten ottamista osaksi päivärutiinia tai sosiaalisten suhteiden vahvistamista.


Organisaation resilienssi

 

Organisaation resilienssi keskittyy kykyyn sopeutua, selviytyä ja menestyä muuttuvassa ja epävarmassa ympäristössä. Resilienssi on olennainen osa organisaation kestävyyttä ja menestystä, erityisesti haastavina aikoina. Osa organisaatioiden resilienssiä on riskien hallinta ja valmistautuminen mahdollisiin kriiseihin ja muihin muutostilanteisiin. Näin ollen käytännössä resilienssi organisaatiotasolla voi tarkoittaa vaikkapa kriisinhallintasuunnitelmia, työpaikan joustoja, työntekijöiden tukemista ja avointa viestintää muutos- ja epäjatkuvuustilanteissa. Keskeistä organisaatioiden resilienssille ovat myös organisaatiokulttuuri ja muotoutuneet rakenteet sekä laajemmat prosessit, kuten oppiminen ja innovointi.

 

Tiimitason resilienssi


Tiimit ovat organisaation menestyksen ytimessä, ja niiden resilienssin vahvistaminen on siksi hyvin tärkeää. Tiimitason resilienssi tarkoittaa tiimin kykyä sopeutua, oppia ja kehittyä haasteellisissa tilanteissa, säilyttäen suorituskyvyn ja yhteistyökyvykkyyden. Käytännössä tiimikohtaista resilienssiä voidaan pyrkiä lisäämään esimerkiksi tarjoamalla tiimille selkeitä kommunikaatiokanavia, tukemalla tiivistä yhteistyötä ja tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen työpaikalla. Kun jatkuvaan oppimiseen yhdistää myös tiimin kesken tapahtuvan vertaisoppimisen, yhteisöllisyys lisääntyy. Tiimitason resilienssiin vaikuttavat myös organisaation johtamistyyli, tiimin sisäinen dynamiikka ja jäsenten väliset suhteet sekä monimuotoisuus.


Lopuksi


Resilienssi, niin yksilön kuin organisaationkin tasolla, on moniulotteinen kyky, joka auttaa kohtaamaan haasteet ja muutokset rakentavasti ja hyvinvointia tukevasti. Yksilöt voivat kehittää henkilökohtaista resilienssiään esimerkiksi stressinhallinnan, itsestä huolehtimisen ja myös vastoinkäymisten kohtaamisen kautta. Organisaatiot puolestaan voivat parantaa resilienssiään riskien hallinnan, tiimien vahvistamisen, muutoskyvykkyyden lisäämisen ja toimenpiteiden jatkuvan arvioinnin avulla.


Kiinnostaako osaamisen ja kehittymisen johtaminen?


Ota ihmeessä yhteyttä, jos haluat jutella osaamisen ja kehittymisen johtamisesta, organisaatiokulttuurin muuttamisesta tai muutoskyvykkyydestä!


Tästä pääset täyttämään yhteydenottolomakkeen. Lomake aukeaa uuteen välilehteen tälle samalle sivustolle.

28 views0 comments

Comentarios


bottom of page