top of page
 • kaisatk

Ohjelmisto osaamisen ja kehittymisen johtamisen tukena

Updated: Nov 16, 2023

Organisaation olemassa olevan osaamisen ja kehittymiseen tähtäävän tekemisen johtaminen tarvitsee tuekseen ohjelmiston tai ohjelmistoja. Ihannetilanteessa yhdellä ohjelmistolla voidaan tehdä kaikki, mitä on tarpeen, jotta kehittyminen saadaan tukevaan organisaation strategiaa ja jokapäiväistä tekemistä. Mutta sopivan ohjelmiston löytäminen voi olla haastavaa.


Mikä on tarve?


Jokaisessa organisaatiossa on osaamisen ja kehittymisen johtamiseen liittyen omanlaiset tarpeet, mutta joitakin yleisiä tarpeita on mahdollista tunnistaa:

 • Rekrytointitilanteessa työntekijöiden osaamisen tunnistaminen ja todentaminen

 • Olemassa olevan henkilöstön osaamisen ja kehittymisen tunnistaminen ja todentaminen, mahdollisimman pitkälle automatisoidusti

 • Organisaation tämänhetkisten ja tulevien osaamistarpeiden tunnistaminen

 • Nykytilanteen osaamispoolin ja halutun osaamispoolin välisen erotuksen tunnistaminen ja kuvaaminen mahdollisimman tarkasti

 • Niiden toimenpiteiden tunnistaminen, joita vaaditaan jotta päästään tavoitetilanteeseen

 • Henkilöstön kehittymistavoitteiden ja organisaation osaamistarpeiden yhdistäminen, myös visuaalisesti ja myös organisaatio- ja tiimitasolla

 • Integraatio tai muunlainen ratkaisu verkko-oppimisympäristön kytkemiseen osaamisen ja oppimisen hallintatyökaluun (jotta osaamisten tunnistamisen automatisointi on mahdollista ja toimenpiteet ja koulutukset voidaan toteuttaa hallitusti)

Käyttöön valittavan ohjelmiston tulisi vastata sekä yksittäisen työntekijän tarpeeseen suunnitella ja johtaa omaa kehittymistään ja urapolkuaan että organisaation tarpeeseen määritellä strategiaa toteuttavat osaamiset sekä tunnistaa osaamispuutteet. Lisäksi mahdollisuus hahmotella tulevaisuudessa tarvittavia osaamisia ja niihin johtavia koulutuspolkuja on tärkeä.


Miten tarve täytetään?


Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että yhtä, kaikki tarpeet täyttävää ohjelmistoa ei ole tarjolla. Ja erityisesti tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että ennen kuin mitään ohjelmistoa - oli se sitten verkko-oppimisympäristö tai osaamisen johtamisen tueksi tarkoitettu työkalu - otetaan käyttöön, pysähdytään miettimään.


Ennen työkalun valintaa on nimittäin

 1. tunnistettava se, mitä nyt halutaan - ehkä akuutistikin - pystyä tekemään

 2. tarkasteltava avoimesti sitä, mitä vuoden ja kolmen vuoden päästä pitäisi pystyä toteuttamaan

 3. mallinnettava oman organisaation osaaminen ja kyvykkyydet

---> jotta voidaan valita sellainen ohjelmisto, joka ei rajoita organisaation osaamisen ja kyvykkyyden mallin laatimista vaan tukee sitä.


Eihän voi olla niin, että käyttöön valittava ohjelmisto määrittää sitä, miten organisaatio voi strategiaa toteuttaa, tai millainen strategia organisaatiolle muodostuu. Eihän?


Ajankohtaista teille?


Osaamisen ja kehittymisen johtaminen, ohjelmistovalinnat ja koko organisaation kyvykkyyksien mallintaminen on juuri nyt ajankohtaista todella monessa organisaatiossa. Jos tilanne on tämä myös teillä ja tuntuu että haluaisit apua pohdintaan, sparrailen aiheesta mielelläni.


Osaamisen ja kehittymisen johtaminen ja työntekijäkokemus


Se, miten organisaatiossa hallinnoidaan ja ohjataan työntekijöiden kehittymismahdollisuuksia ja uralla etenemistä, vaikuttaa merkittävästi työntekijäkokemukseen. Tätä ja muita asioita kartoitamme yhdessä eFacen kanssa laatimassamme työntekijäkokemuskyselyssä. Käy vastaamassa kyselyyn tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen) ja lataa samalla itsellesi työntekijäkokemuksen kehittämisen checklista!

Comments


bottom of page