top of page
  • kaisatk

Mikä ihmeen osaamismalli ja mitä sillä voi tehdä?

Updated: Nov 27, 2023

Osaamismalli on tapa kuvata organisaation strategisten tavoitteiden täyttymiseen johtava osaaminen. Osaamismalli on tulevaisuuden tavoitetila, ja sitä voi hyödyntää myös nykytilanteen kartoittamisessa.


Äkkiseltään osaamismalli voi vaikuttaa aika isolta palalta kakkua. Mutta alkuun pääsee kyllä pienellä suunnittelulla melko kevyesti. Ota vaikka kynä ja paperia, tai PowerPoint, ja hahmottele itsellesi kuvana osaamismalli näiden kysymysten avulla:

  • Aloita palaamalla strategiaan. Mitä osaamisia strategisten tavoitteiden täyttyminen vaatii?

  • Millaisia suurempia osaamiskokonaisuuksia näistä osaamisista voisi muodostua?

  • Miten moniportaisia, -tahoisia tai -tasoisia osaamiset ovat?

Seuraavaksi voit hyödyntää hahmottelemaasi mallia ja miettiä, millainen organisaation nykytilanne on suhteessa tavoitteeseen. Miten osaamisia voisi kartoittaa, arvioida ja mitata? Miten osaamiset näyttäytyvät tällä hetkellä tiimi- ja yksilötasolla?


Mikäli haluat hyödyntää osaamismallia osaamisen johtamisen kokonaisuuden apuna esimerkiksi ohjelmistohankinnoissa, liiketoiminnan suunnittelussa tai tarveperustaisissa koulutusinvestoinneissa, voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:


1. Miltä meidän osaamisten malli/kartta näyttää nyt ja ihannetilanteessa ja miten voimme ilmentää sitä sertifioimalla?

2. Millaiset oppimispolut tukevat parhaiten henkilöstön kehittymistä nykytilanteesta strategian toteutumista tukevaan tilanteeseen ja miten osaamisten kertyminen oppimispoluille kannattaa rakentaa?

3. Millainen verkko-oppimisympäristö mahdollistaa sekä muutoshankkeiden toteuttamisen että niiden vaikuttavuuden seurannan - ja vielä mahdollisesti osaamistietojen hallinnoinnin?

4. Millaiset koulutushankinnat tukevat osaamisen kehittämistä strategiaa tukien, eli mitkä hankinnat ovat tarveperustaisia ja millaista ROI:ta niille odotetaan?


Mallintamalla organisaation osaaminen strategisten tavoitteiden pohjalta on mahdollista ohjata organisaation tekemistä ja osaamisen kehittymistä tavoiteltuun suuntaan. Voit siis hyödyntää lukuja (osaamisenkin) johtamisessa.


Kiinnostaako osaamisen ja kehittymisen johtaminen?


Ota ihmeessä yhteyttä, jos haluat jutella osaamisen ja kehittymisen johtamisesta, organisaatiokulttuurin muuttamisesta tai muutoskyvykkyydestä!


Tästä pääset täyttämään yhteydenottolomakkeen. Lomake aukeaa uuteen välilehteen tälle samalle sivustolle.

60 views0 comments

Comments


bottom of page