top of page
 • kaisatk

Itsensä johtaminen ja tavoitteet

Updated: Nov 27, 2023

Sekä yksilöiden että tiimien osaamisen kehittämisessä ja johtamisessa on olennaista kyky johtaa itseään ja asettaa tavoitteita. Käytännön tasolla tämä voi olla aika haastavaa. On helpompi puhua aiheesta kuin toteuttaa sitä konkreettisesti.


Arjessa, esimerkiksi pienessä yrityksessä, jossa osaamisen johtamiseen ei ole vielä laittaa kauheasti aikaa eikä varsinkaan rahaa, osaamisen ja kehittymisen johtaminen voi näyttää yksinkertaisesti esimerkiksi tällaiselta:

 1. Toimintaa on suunniteltu pidemmällä aikavälillä ja suunnittelua on tuotu myös päivittäiseen toimintaan.

 2. Strategiset tavoitteet on määritelty.

 3. Osaamisen ihannetilanne on mallinnettu strategisiin tavoitteisiin perustuen. Osaamisen ihannetilanteessa tavoitteet on saavutettu.

 4. Oma tämänhetkinen osaaminen on sovitettu osaamismalliin: siis yksilölliset ja yhteiset osaamiset ja vahvuudet on tunnistettu.

 5. Myös kehittymistarpeet ja osaamispuutteet on tunnistettu.

 6. Yksilöllinen osaamisen kehittämisen suunnitelma on laadittu, jotta tavoitteiden saavuttaminen helpottuu.

 7. Kehitystä seurataan systemaattisesti.

On hyvä huomata, että ylipäätään tavoitteiden systemaattinen asettaminen ja niiden täyttymisen seuraaminen parantaa yksilöiden ja tiimien suoriutumista, myös oppimisessa ja kehittymisessä. Itsensä johtamiseen soveltuu erinomaisen hyvin sovellettavaksi tavoitteenasetteluteoria, koska se keskittyy asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittaviin prosesseihin. Voit ottaa teorian mukaiset toimintamallit käyttöön vaikka heti!

 1. Tavoitteiden asettaminen: Määritä selkeät, mitattavat ja saavutettavat tavoitteet. Tavoitteiden tulisi olla riittävän haastavia motivoidakseen toimintaa, mutta realistisia, jotta voit saavuttaa ne.

 2. Sitoutuminen tavoitteisiin: Henkilökohtainen sitoutuminen tavoitteisiin on tärkeää. Kun tavoitteet ovat merkityksellisiä ja koet niiden saavuttamisen tärkeäksi, motivaatio niiden eteen työskentelyyn kasvaa.

 3. Välitavoitteet: Aseta pienempiä välitavoitteita, jotka ohjaavat suurempien päämäärien suuntaan. Välitavoitteiden saavuttaminen antaa positiivista palautetta ja ylläpitää motivaatiota.

 4. Palautteen hyödyntäminen: Seuraa edistymistäsi ja ota vastaan palaute sekä reflektoi. Rehellinen itsearviointi ja palautteen hyväksyminen auttavat tunnistamaan kehityskohteet ja mahdollistavat strategioiden mukauttamisen.

 5. Esteiden ennakointi ja ylittäminen: Tunnista mahdolliset esteet etukäteen ja suunnittele, miten niistä selvitään. Esteiden voittaminen lisää itsevarmuutta ja vahvistaa kykyä saavuttaa tavoitteita.

 6. Palkitseminen: Aseta palkintoja tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiot voivat olla sisäisiä (esimerkiksi tyytyväisyyden tunne) tai ulkoisia (esimerkiksi jokin konkreettinen palkinto).

Siis lyhyesti: konkreettiset tavoitteet mitattavassa muodossa ja riittävän haasteellisina.


Iloa oman osaamisesi ja kehittymisesi johtamiseen!


Kiinnostaako osaamisen ja kehittymisen johtaminen?


Ota ihmeessä yhteyttä, jos haluat jutella osaamisen ja kehittymisen johtamisesta, organisaatiokulttuurin muuttamisesta tai muutoskyvykkyydestä!


Tästä pääset täyttämään yhteydenottolomakkeen. Lomake aukeaa uuteen välilehteen tälle samalle sivustolle.

39 views0 comments

Comments


bottom of page